SCRUM

Scrum is ontwikkeld door Jeff Sutherland en Ken Schwaber in het begin van de jaren negentig. De term ‘Scrum’ komt van rugby en verwijst naar het belang van samenwerking binnen een team. Zij hebben deze term geleend van de wetenschappers Takeuchi en Nonaka, die in  hun artikel een analogie blootleggen tussen een teamsport zoals rugby en succesvolle product development. Zowel bij product development als bij rugby leveren teams het beste werk als ze in kleine, zelfstandige groepen werken aan een doel. Schwaber en Sutherland hebben dit verder onderzocht en uitgewerkt in het veld van software development. De precieze werking van de teams wordt uitgelegd in The Scrum Guide.

 

Scrum staat voor een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen adresseren en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten van de hoogst mogelijk waarde leveren. Een van de drie belangrijkste elementen van de ontwikkeling binnen Scrum is transparantie. Hiermee wordt bedoeld dat de belangrijke aspecten van het proces zichtbaar moeten zijn voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Dit houdt ook in dat er gebruik moet worden gemaakt van een gezamenlijke taal en een gemeenschappelijke definitie van wanneer het product klaar is. Daarnaast is inspectie een belangrijke pijler. De teams moeten regelmatig het project controleren en de voortgang ten opzichte van het doel meten. Als laatste is aanpassing een belangrijk element, omdat het ontwerpen van een product een dynamisch proces is. Al deze elementen worden gehanteerd door het Scrum Team. Het Scrum Team bestaat uit een Product Owner, het Ontwikkelteam en een Scrum Master, die allemaal een eigen rol binnen het proces hebben. Dit proces wordt gedefinieerd in een Sprint. Een Sprint is een tijdspad van één maand of minder, waarbinnen een ‘klaar’ product wordt geleverd. Ook de Sprint is gestructureerd door het Scrum Framework.